நம்பகமான தமிழ் சிறப்பு செய்திகள்
image image image image
image

செய்திகள் கலைகள்

By
|
பகிர்

தொலைக்காட்சி பார்க்காதவர்களை ஈர்க்கப் புதிய இணைய ஒளிபரப்புத் தளம்

ஃபுளோரிடா:

Fox Corp, Walt Disneyஇன் ESPN, Warner Bros Discovery ஆகிய நிறுவனங்கள் இவ்வாண்டின் பிற்பாதியில் விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகளுக்காகப் புதிய இணைய ஒளிபரப்புத் தளத்தை அறிமுகம் செய்யவுள்ளன.

தொலைக்காட்சி பார்க்காத இளையர்களை அந்தத் தளம் ஈர்க்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

National Football League, National Basketball League, Major League Baseball, FIFA World Cup ஆகியவற்றுடன் கல்லூரிப் போட்டிகளும் அதில் ஒளிபரப்பப்படும்.

புதிய இணைய ஒளிபரப்புத் தளத்திற்கு இன்னும் பெயர் சூடப்படவில்லை.

விளையாட்டுப் போட்டிகளுடன் ESPN, TNT, FS1 ஆகிய தொலைகாட்சி ஒளிவழிகளும் அதில் இருக்கும்.

Disney+, Hulu அல்லது Max-இடமிருந்து வாங்கும் தொகுப்பின் ஓர் அங்கமாக சந்தாதாரர்கள் அதனைப் பெறலாம்.

ஆதாரம்: Reuters

தொடர்புடைய செய்திகள்

+ - reset